Orgaandonatie: een levensreddend gebaar.
Orgaantransplantatie is voor mensen met een terminaal orgaanfalen meestal de enige mogelijke levensreddende behandeling. In Europa alleen staan er meer dan 50.000 patiënten op de wachtlijsten voor orgaantransplantatie. In België wachtten er, op 1 januari 2011, 1221 mensen op een nieuw orgaan. Ondanks het feit dat de eerste geslaagde transplantatie (een nier) slechts 56 jaar geleden gebeurde is orgaantransplantatie in die halve eeuw uitgegroeid tot een adequate medische behandeling die jaarlijks wereldwijd vele tienduizenden mensenlevens redt. Maar om transplantaties te kunnen uitvoeren moet de medische wereld organen ter beschikking hebben. De beschikbaarheid van organen is de meest beperkende factor om alle mensen die een orgaantransplantatie nodig hebben te kunnen helpen. Voor nier- en levertransplantatie kunnen in bepaalde gevallen levende donoren (meestal familieleden) een nier of een stuk van de lever afstaan. Voor hart-, long- en pancreastransplantatie is dit niet mogelijk en kunnen de patiënten enkel geholpen worden met een orgaan van iemand die overleden is.

Gelukkig is er in België de laatste decennia een verbeterde verkeersveiligheid gekomen zodat er minder verkeerslachtoffer te betreuren zijn. Tevens zijn er door de medische vooruitgang vandaag de dag meer mogelijkheden om iemand die zich in een levensbedreigende toestand bevindt te redden. Dit heeft wel als gevolg dat er minder organen ter beschikking komen voor transplantatiedoeleinden. Daarom is het belangrijk dat elk orgaan dat na een overlijden geschikt is voor orgaantransplantatie ook als transplantatieorgaan ter beschikking komt. Er overlijden toch dagelijks vele mensen, waarom is er dan nog een orgaantekort? Om een orgaan te kunnen transplanteren moet het orgaan intact zijn. Organen voor transplantatie zijn afkomstig van mensen die hersendood zijn. Hersendood is een toestand waarbij de hersenfunctie volledig is weggevallen en deze toestand is tot op vandaag de dag onomkeerbaar. Iemand die hersendood is, is onherroepelijk overleden alhoewel de organen nog onbeschadigd kunnen zijn. Indien de hersendood vastgesteld wordt door 3 onafhankelijke artsen kan deze overledene, na overleg met de nabestaanden, aangemeld worden als mogelijke orgaandonor. De meeste orgaandonoren zijn mensen die overleden zijn aan een zware hersenbeschadiging door een ongeval, hersenbloeding of herseninfarct. Wat kan men doen om zijn voorkeur voor orgaanschenking kenbaar te maken?

De Belgische transplantatiewetgeving is gebaseerd op het “opting-out” of “geen bezwaar” principe. Dit betekent dat iedereen verondersteld wordt om in te stemmen met een wegname van zijn organen voor transplantatie na het overlijden behalve wanneer er verzet is tegen orgaanschenking. De wetgeving voorziet de mogelijkheid om uw beslissing omtrent orgaanafstand na uw overlijden (zowel verzet als toestemming) officieel te laten vastleggen in het gemeentehuis van uw woonplaats. Die beslissing zal in een databank terecht komen die bij elke orgaandonatie vooraf moet nagekeken worden. Indien er geen beslissing vastgelegd in deze databank zal met de nabestaanden van de overledene overlegd worden over de mogelijkheid van orgaandonatie. In België weigert de familie een orgaanwegname in 15 à 20% van de gevallen, meestal omwille van onwetendheid. Daarom is het belangrijk dat uw naaste familie op de hoogte is van uw mening omtrent orgaanschenking. Met deze actie wensen we dan ook het probleem van het orgaantekort onder de publieke aandacht te brengen en orgaantransplantatie bespreekbaar te maken bij het brede publiek. Orgaandonatie is een ultiem gebaar van solidariteit over de grenzen van de dood heen.

( Rudi Honinx )

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Je toestemming met of verzet tegen orgaandonatie geef je eenvoudig via een formulier dat je ingevuld afgeeft op de dienst bevolking van je gemeente. Je kan het formulier ook daar verkrijgen en ter plaatse invullen.

download informatiebrochure met formulier voor orgaandonatie

Of

www.beldonor.be

meer informatie over orgaandonatie op : www.reborntobealive.be

Nabestaanden van donoren kunnen terecht bij Navado vzw om ervaringen te delen, vragen te stellen of in contact te komen met andere mensen in gelijkaardige situaties. Alle info via www.navado.be

Gesteunde initiatieven

image

Contact

Email: info@toekitoekivogel.be
Maatschappelijke zetel:
Rozendaal 41, 2440 Geel
IBAN-NR: BE14 7512 0572 1983